SOUHLAS S GDPR

Uděluji tímto Společnosti souhlas ke zpracování a uchování mnou poskytnutých osobních údajů pro účely související s přijímáním nových zaměstnanců, a to nejvýše na dobu 10 let od jejich poskytnutí a prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech svých právech dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“ ), a to dle informačního memoranda, které jsem si přečetl. Beru na vědomí, že moje osobní údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány žádným třetím osobám, budou použity pouze k výše uvedenému účelu anebo k ochraně oprávněných zájmů společnosti. Svým klikem na příslušné políčko potvrzuji udělení souhlasu ke zpracování a uchování mých osobních údajů.